Сигурност

Сигурността на данните на потребителите е от първостепенна важност за екипа на "Моята еОбщина". Използването на платформата е възможно след регистрация, при което се генерира код, който се изпраща на електронната поща на потребителя. Този код е валиден за определен период, след което потребителя може да изиска от системата нов. Това се прави с цел по-добра защита на неговия профил.

Данните на всеки потребител са скрити от останалите потребители. До тях могат да имат достъп само ангажираните с публикацията институции, след заявка към платформата и изрично съгласие от страна на потребителя.