Активни публикации

Сигнал

Здравейте ! Бих искала да разбера на каква основа в критериите за прием в първи клас тази година децата ,които са посещавали предучилищна в училището и тези ,които са били предучилищна в детска гра...
Присъединени: 0
ИН: 7a7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора

Сигнал

1. Сигнализирам за всекидневно пропадане на пътната настилка на бул. „Руски“ 2, гр. Стара Загора. Това пропадане се намира точно пред фирма ВИЛЛАН. Вече е пропаднала до такава степен, че е станало кат...
Присъединени: 0
ИН: DQ7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -3 дни (22.03.2017)

Въпрос

През тазигодина бяха обявени на търг множество микроязовири в села от Община Стара Загора, между които на първия насрочен търг бе и този в с. Малка Верея. Преди датата на търга той беше оттеглен, и за...
Присъединени: 0
ИН: eQ7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -3 дни (22.03.2017)

Сигнал

На метри от оградата на училищния двор на училище "Георги Райчев", кв. Три Чучура- север, се намира опасна от самосрутване сграда! Достъпът на деца до нея е безпрепятствен ! След инцидента с д...
Присъединени: 0
ИН: GQ7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -6 дни (19.03.2017)

Въпрос

Здравейте, интересува ме предвидено ли е подобряване на междублоковите пространства на ул".Д.Подвързачов" № 5 ,7, 9 и 11. Ако ще има благоустрояване, къде бих могъл да се запозная с предвиден...
Присъединени: 0
ИН: sQ7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -6 дни (19.03.2017)

Сигнал

Насипан изкоп по средата на ул. Георги Кюмюрев, между Поп Богомил 8 и Кюмюрев 22 (детска градина) - да се асфалтира или да се насипе с инертен материал че пак се е заформил трап дълбок - ще сме благод...
Присъединени: 0
ИН: qQ7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -1 ден (24.03.2017)
Планирано за приключване: 24.03.2017

Въпрос

Здравейте Крайно време е общината да предложи какво ще се прави с изключително занемераното простраснтво около читалище "Климент Охридски". От няколко години отговаряте, че ще бъде изготвен ...
Присъединени: 0
ИН: oQ7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -1 ден (24.03.2017)
Планирано за приключване: 24.03.2017

Въпрос

Днес станах Неприятно изненадан от Глоба -ФИШ залепен на стъкото на автомобила ми за неправилно паркиране на "тротоар" пред блок ЗСК №2. Та въпроса ми е - Къде да паркираме автомобилите си жив...
Присъединени: 0
ИН: UQ7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -1 ден (24.03.2017)
Планирано за приключване: 24.03.2017

Сигнал

Здравейте! Символа на 3 квартала и чешма която се ползва всекидневно от голяма част от живущите в града е в окаяно състояние , моля да бъде ремонтирана и поставена табела за обяви , за да се спре ле...
Присъединени: 0
ИН: KQ7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -1 ден (24.03.2017)
Планирано за приключване: 24.03.2017

Предложение

Здравейте! След направата на велоалеята тази ограда е ненужна и в отвратително състояние предлагам да бъде демонтирана и по-скоро има нужда от парапет от дясната страна отколко от ограда от ляво. Б...
Присъединени: 0
ИН: CQ7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -1 ден (24.03.2017)
Планирано за приключване: 24.03.2017