Приключени публикации

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, направих си труда да се върна по старите си сметки за вода и да разгледам сумите, които съм заплащала. Учудващо за мен се оказа, че в 90% от фактурите разпределеното количество вода е в пр...
Присъединени: 3
ИН: IQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Планирано за приключване: 30.03.2017
Приключено на: 23.03.2017
март
2017
10

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте След откриването на новия магазин на CBS, в блока разположен на булевард "Патриарх Евртимий", непосредсвено след жп надлеза, се създава непрекъснато опасност за ПТП по следните прич...
Присъединени: 0
ИН: kQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Предложение

Приключено в срок

Здравейте Поради нарасналия трафик в града, не снятате ли, че е необходимо да се направят кръгови кръстовища на следните места: магазин Метро (отбибвката за Зора) пред птицекомбината в Стара Загора...
Присъединени: 0
ИН: PQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Въпрос

Приключено в срок

В новоприетите критерии за прием в първи клас на Община Стара Загора тежест е дадена на настоящия адрес, а не на постоянния адрес. Ще се спази ли указанието на МОН адресната регистрация да не е промен...
Присъединени: 1
ИН: yQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 14.03.2017

Въпрос

Приключено в срок

На 1.03.2017 г. в сайта на Община Стара Загора бяха публикувани новите критерии за прием в първи клас в училищата. Имам въпрос относно критерий, формулиран по следния начин: "Деца, посещаващи по...
Присъединени: 1
ИН: tQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 14.03.2017
март
2017
03

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Има опасна шахта на кръстовището на ул. Подполковник Калитин и бул. Цар Симеон Велики. Можете да намерите снимка в прикачения файл. Благодаря за отделеното време!
Присъединени: 0
ИН: lQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Сигнал

Просрочено с 3 дни

Искам да започна с благодарност за бързите и адекватни реакции на Община Стара Загора и в частност на кмета, при възникнал проблем. Бях провокиран от думите на кмета на Община Стара Загора, а именно ...
Присъединени: 0
ИН: dQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 17.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Здравейте, Този въпрос е допълнение към предложение с номер - QQ7. Кой взе решение за премахване на зеления филтър/щит, който бе разположен по протежение на "канала" - ул "Братя Жеко...
Присъединени: 0
ИН: WQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 17.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Въпрос

Просрочено с 4 дни

Общинският съвет прие правилата за прием в първи клас за 2017г. Социалните критерии са записани общо и не става ясно дали осиновените деца ще получат 10 точки, както ще бъде в София, или не. Моля за р...
Присъединени: 0
ИН: SQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.03.2017
Приключено на: 14.03.2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Уважаеми г-да Общинари! Ние, живущите на ул. 'Дунав' 4 сме изключително обезпокоени от поредния абсурд, който вече застрашава малкия ни и спретнат двор, за който целия блок единно полагаме гри...
Присъединени: 0
ИН: LQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.03.2017
Приключено на: 13.03.2017