Преглед на публикация

Подобряване облика на пространство пред жилищен блок

15
май
2019

Предложение

ИН: ax7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -82 дни (30.08.2019)
Планирано за приключване: 30.08.2019
Здравейте,
Предложението се отнася до пространството пред жилищен блок на адрес ул.Княз Александър Батенберг 51.Единствено това пространство от всички наоколо остана необлагородено - навсякъде бяха изградени паркинги за живущите.Нашето предложение е да бъде изграден паркинг за живущите следвайки облика на квартала.На този етап мястото е пръст и трева, което собствениците на кучета използват за обществена тоалетна на домашните си любимци.Процесът по саниране и обновяване на ЕЖС приключи и сградата има много добър вид,на който не подхожда пространството пред него.
Ще се радваме ако предвидите за облагородяване пространството пред жилищния блок.
 • Действие
  август
  2019
  15
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.08.2019

 • 22
  май
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 22
  май
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).
 • 22
  май
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Изчакване за активиране (предишен статус: Върнато за преработка).
 • 20
  май
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Върнато за преработка (предишен статус: Изчакване за активиране).