Преглед на публикация

Ограничаване на продажбата на цигари и алкохол в близост до училища и детски заведения

08
декември
2013

Предложение

Приключено в срок

Присъединени: 15

Във връзка с ограничаването на продажбата на цигари и алкохол в близост до училища и детски заведения са налице забрани, регламентирани в действащото българско законодателство.
Съгласно чл. 90б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове продажбате, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове, като в ал. 2, т. 3 е регламентирано, че търговските складове и обекти по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия : да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи.
В закона за тютюна и тютюневите изделия в чл. 30 също се съдържа разпоредба, забраняваща продажбата на тютюневи изделия на и от лица под 18 годишна възраст. Също така се забранява продажбата на цигари на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, както и лечебни и здравни заведения.
Съгласно разпоредбата на чл. 54, т. 1 и т. 3 от Закона за Здравето се забранява продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години и на територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения.
По силата на общинската наредба за обществен ред също е забранено да се продават цигари и алкохол на лица под 18 години.
Безспорно е налице правна регламентация за ограничаване на предпоставките за тютюнопушене и употреба на алкохол от непълнолетни, но е необходимо и да се осъществява ефективен контрол по спазването му от компетентните органи.
Моля сигнализирайте при нарушения на горещия телефон на Община Стара Загора или съответните държавни органи.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: eN7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 23.12.2013
Приключено на: 23.12.2013
Във връзка със зачестилите случаи на продажба на цигари и алкохол на много места в града, в непосредствена близост до училища и детски заведения (като например павилионите Lafka), молим Община Стара Загора да постави на обсъждане въпроса, да потърси законови начини на действие и при възможност, да предприеме необходимите стъпки за ограничаване на това.
Предлагаме да бъде издадена заповед или наредба на Община Стара Загора, в която за обекти, продаващи цигари и/или алкохол, да бъде определено подходящо минимално отстояние (например 200 м.) от училища и детски заведения.
Ако Община Стара Загора счита, че не е възможно такова решение и/или това би било в разрез със законодателството на РБългрария, молим за разяснение на какво основание е така.
Считаме, че това е сериозен проблем, от решението на който зависи бъдещето на всички деца - граждани на Стара Загора. Надяваме се на съдействие от Община Стара Загора за скорошното му решаване.
 • 23
  декември
  2013
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 16
  декември
  2013
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 16
  декември
  2013
  Община Стара Загора премахна Дирекция Архитектура и градоустройство от тази публикация.
 • 14
  декември
  2013
  Община Стара Загора назначи Дирекция Архитектура и градоустройство към тази публикация.
 • 09
  декември
  2013
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 08
  декември
  2013
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).