Преглед на публикация

На кучешката пътека в Аязмото е паднало дърво

20
май
2019

Сигнал

ИН: fx7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -82 дни (30.08.2019)
Планирано за приключване: 30.08.2019
Дървото е напряко на пътеката и трябва да се пропълзява под него.Приблизителни
координати 44.439018-25.622375.
 • Действие
  август
  2019
  15
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.08.2019

 • 20
  май
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 20
  май
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).